1. แบบฟอร์มสำหรับเพิ่มข้อมูลประเภทผลงานตีพิมพ์วารสาร (Journal)
2. รายการข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบก่อนเพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูล

เพิ่มข้อมูลประเภทผลงานตีพิมพ์วารสาร (Journal)

ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร
หน่วยงานเจ้าของวารสาร
เล่มที่/ปีที่ (Volumn)
ประเภทคุณภาพวารสาร/ฐานข้อมูล
หมายเหตุ
คำค้น คำสำคัญ

ข้อมูลผู้แต่ง(นิสิต)ที่รอตรวจสอบก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล

ข้อมูลของผู้แต่ง
 
รายชื่อนิสิตที่ใกล้เคียงในระบบเพื่อระบุเป็นผู้แต่ง

ข้อมูลผู้แต่ง(คณาจารย์)ที่รอตรวจสอบก่อนจัดเก็บลงฐานข้อมูล

ข้อมูลของผู้แต่ง
 
 
รายชื่ออาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ใกล้เคียงในระบบเพื่อระบุเป็นผู้แต่ง
 
 
รายชื่ออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ใกล้เคียงในระบบเพื่อระบุเป็นผู้แต่ง