ระบบการจัดการข้อมูลการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

ข้อมูลประกาศ/คำสั่งการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 30/06/2023
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
20/09/2022
คณาจารย์พิเศษ
25/08/2022
คณาจารย์พิเศษ
27/07/2022
อาจารย์ประจำ
27/07/2022
อาจารย์ประจำ
27/07/2022
คณาจารย์พิเศษ
27/07/2022
อาจารย์ประจำ
27/07/2022
อาจารย์ประจำ
27/07/2022
คณาจารย์พิเศษ
27/07/2022
คณาจารย์พิเศษ
27/07/2022
คณาจารย์พิเศษ
27/07/2022
คณาจารย์พิเศษ
27/07/2022
คณาจารย์พิเศษ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
11/07/2022
อาจารย์ประจำ
30/06/2022
คณาจารย์พิเศษ
30/06/2022
คณาจารย์พิเศษ
30/06/2022
คณาจารย์พิเศษ
30/06/2022
คณาจารย์พิเศษ
30/06/2022
คณาจารย์พิเศษ
26/05/2022
คณาจารย์พิเศษ
26/05/2022
คณาจารย์พิเศษ
26/05/2022
คณาจารย์พิเศษ
26/05/2022
คณาจารย์พิเศษ
26/05/2022
คณาจารย์พิเศษ
26/05/2022
คณาจารย์พิเศษ
26/05/2022
คณาจารย์พิเศษ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 30/06/2022
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
26/04/2022
คณาจารย์พิเศษ
26/04/2022
คณาจารย์พิเศษ
26/04/2022
อาจารย์ประจำ
17/03/2022
คณาจารย์พิเศษ
17/02/2022
อาจารย์ประจำ
18/01/2022
คณาจารย์พิเศษ
18/01/2022
คณาจารย์พิเศษ
18/01/2022
อาจารย์ประจำ
18/01/2022
อาจารย์ประจำ
16/12/2021
อาจารย์ประจำ
15/11/2021
อาจารย์ประจำ
26/10/2021
คณาจารย์พิเศษ
18/10/2021
คณาจารย์พิเศษ
13/09/2021
อาจารย์ประจำ
13/09/2021
คณาจารย์พิเศษ
17/08/2021
อาจารย์ประจำ
17/08/2021
คณาจารย์พิเศษ
17/08/2021
คณาจารย์พิเศษ
17/08/2021
คณาจารย์พิเศษ
17/08/2021
คณาจารย์พิเศษ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
03/08/2021
อาจารย์ประจำ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/07/2021
คณาจารย์พิเศษ
18/06/2021
คณาจารย์พิเศษ
18/06/2021
อาจารย์ประจำ
18/06/2021
อาจารย์ประจำ
18/06/2021
อาจารย์ประจำ
18/06/2021
อาจารย์ประจำ
18/06/2021
อาจารย์ประจำ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 30/06/2021
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
20/05/2021
อาจารย์ประจำ
30/04/2021
คณาจารย์พิเศษ
30/04/2021
อาจารย์ประจำ
23/03/2021
อาจารย์ประจำ
23/03/2021
อาจารย์ประจำ
23/03/2021
คณาจารย์พิเศษ
23/02/2021
อาจารย์ประจำ
23/02/2021
อาจารย์ประจำ
23/02/2021
อาจารย์ประจำ
21/01/2021
คณาจารย์พิเศษ
22/12/2020
อาจารย์ประจำ
22/12/2020
อาจารย์ประจำ
17/11/2020
อาจารย์ประจำ
24/08/2020
อาจารย์ประจำ
24/08/2020
อาจารย์ประจำ
24/08/2020
คณาจารย์พิเศษ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
20/07/2020
อาจารย์ประจำ
17/07/2020
คณาจารย์พิเศษ
17/07/2020
คณาจารย์พิเศษ
17/07/2020
คณาจารย์พิเศษ
17/07/2020
คณาจารย์พิเศษ
03/07/2020
คณาจารย์พิเศษ
03/07/2020
คณาจารย์พิเศษ
03/07/2020
คณาจารย์พิเศษ
30/06/2020
อาจารย์ประจำ
30/06/2020
อาจารย์ประจำ
30/06/2020
อาจารย์ประจำ
30/06/2020
อาจารย์ประจำ
30/06/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
คณาจารย์พิเศษ
29/05/2020
คณาจารย์พิเศษ
29/05/2020
คณาจารย์พิเศษ
29/05/2020
คณาจารย์พิเศษ
29/05/2020
คณาจารย์พิเศษ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
29/05/2020
อาจารย์ประจำ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 30/06/2020
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
03/07/2020
คณาจารย์พิเศษ
29/05/2020
คณาจารย์พิเศษ
18/03/2020
คณาจารย์พิเศษ
21/02/2020
คณาจารย์พิเศษ
26/12/2019
คณาจารย์พิเศษ
26/12/2019
คณาจารย์พิเศษ
28/08/2019
คณาจารย์พิเศษ
28/08/2019
คณาจารย์พิเศษ
24/07/2019
คณาจารย์พิเศษ
24/07/2019
คณาจารย์พิเศษ
05/07/2019
คณาจารย์พิเศษ
05/07/2019
คณาจารย์พิเศษ
05/07/2019
คณาจารย์พิเศษ
05/07/2019
คณาจารย์พิเศษ
05/07/2019
คณาจารย์พิเศษ
05/07/2019
คณาจารย์พิเศษ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 31/07/2019
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
05/07/2019
อาจารย์ประจำ
05/07/2019
คณาจารย์พิเศษ
21/05/2019
คณาจารย์พิเศษ
03/05/2019
อาจารย์ประจำ
21/03/2019
คณาจารย์พิเศษ
22/02/2019
อาจารย์ประจำ
22/02/2019
อาจารย์ประจำ
22/02/2019
อาจารย์ประจำ
31/01/2019
คณาจารย์พิเศษ
31/01/2019
อาจารย์ประจำ
31/01/2019
คณาจารย์พิเศษ
31/01/2019
คณาจารย์พิเศษ
31/01/2019
คณาจารย์พิเศษ
18/12/2018
อาจารย์ประจำ
26/11/2018
อาจารย์ประจำ
26/11/2018
อาจารย์ประจำ
26/11/2018
อาจารย์ประจำ
26/11/2018
อาจารย์ประจำ
19/10/2018
อาจารย์ประจำ
28/09/2018
อาจารย์ประจำ
28/09/2018
อาจารย์ประจำ
28/09/2018
คณาจารย์พิเศษ
22/08/2018
อาจารย์ประจำ
22/08/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
26/07/2018
อาจารย์ประจำ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 31/07/2018
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
29/03/2018
คณาจารย์พิเศษ
29/03/2018
คณาจารย์พิเศษ
22/02/2018
อาจารย์ประจำ
17/01/2018
อาจารย์ประจำ
17/01/2018
คณาจารย์พิเศษ
21/11/2017
อาจารย์ประจำ
18/10/2017
คณาจารย์พิเศษ
04/09/2017
อาจารย์ประจำ
04/09/2017
อาจารย์ประจำ
04/09/2017
อาจารย์ประจำ
04/09/2017
อาจารย์ประจำ
04/09/2017
อาจารย์ประจำ
04/09/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
21/08/2017
อาจารย์ประจำ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 31/07/2017
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
27/06/2017
คณาจารย์พิเศษ
21/06/2017
อาจารย์ประจำ
21/06/2017
คณาจารย์พิเศษ
21/06/2017
คณาจารย์พิเศษ
21/06/2017
คณาจารย์พิเศษ
30/05/2017
อาจารย์ประจำ
30/05/2017
คณาจารย์พิเศษ
30/05/2017
คณาจารย์พิเศษ
30/05/2017
คณาจารย์พิเศษ
24/05/2017
อาจารย์ประจำ
22/05/2017
คณาจารย์พิเศษ
22/05/2017
คณาจารย์พิเศษ
22/05/2017
อาจารย์ประจำ
22/05/2017
อาจารย์ประจำ
21/04/2017
คณาจารย์พิเศษ
21/04/2017
คณาจารย์พิเศษ
21/04/2017
คณาจารย์พิเศษ
21/04/2017
คณาจารย์พิเศษ
21/04/2017
คณาจารย์พิเศษ
21/04/2017
อาจารย์ประจำ
21/04/2017
อาจารย์ประจำ
21/04/2017
อาจารย์ประจำ
21/04/2017
อาจารย์ประจำ
21/04/2017
อาจารย์ประจำ
14/03/2017
คณาจารย์พิเศษ
14/03/2017
คณาจารย์พิเศษ
14/03/2017
คณาจารย์พิเศษ
14/03/2017
คณาจารย์พิเศษ
14/03/2017
อาจารย์ประจำ
14/03/2017
อาจารย์ประจำ
14/03/2017
อาจารย์ประจำ
15/02/2017
คณาจารย์พิเศษ
15/02/2017
คณาจารย์พิเศษ
15/02/2017
อาจารย์ประจำ
15/02/2017
อาจารย์ประจำ
25/01/2017
อาจารย์ประจำ
25/01/2017
อาจารย์ประจำ
25/01/2017
คณาจารย์พิเศษ
25/01/2017
อาจารย์ประจำ
25/01/2017
คณาจารย์พิเศษ
22/12/2016
คณาจารย์พิเศษ
22/12/2016
อาจารย์ประจำ
22/12/2016
อาจารย์ประจำ
22/12/2016
คณาจารย์พิเศษ
16/11/2016
คณาจารย์พิเศษ
16/11/2016
คณาจารย์พิเศษ
16/11/2016
อาจารย์ประจำ
16/11/2016
อาจารย์ประจำ
16/11/2016
อาจารย์ประจำ
16/11/2016
อาจารย์ประจำ
16/11/2016
คณาจารย์พิเศษ
16/11/2016
คณาจารย์พิเศษ
21/10/2016
อาจารย์ประจำ
21/10/2016
อาจารย์ประจำ
21/10/2016
คณาจารย์พิเศษ
21/10/2016
คณาจารย์พิเศษ
24/09/2016
อาจารย์ประจำ
24/09/2016
อาจารย์ประจำ
24/09/2016
คณาจารย์พิเศษ
24/09/2016
อาจารย์ประจำ
14/09/2016
อาจารย์ประจำ
14/09/2016
อาจารย์ประจำ
14/09/2016
อาจารย์ประจำ
14/09/2016
อาจารย์ประจำ
14/09/2016
คณาจารย์พิเศษ
14/09/2016
คณาจารย์พิเศษ
14/09/2016
คณาจารย์พิเศษ
14/09/2016
คณาจารย์พิเศษ
01/09/2016
คณาจารย์พิเศษ
01/08/2016
อาจารย์ประจำ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 31/08/2016
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
19/06/2016
อาจารย์ประจำ
01/06/2016
คณาจารย์พิเศษ
01/06/2016
อาจารย์ประจำ
30/04/2016
คณาจารย์พิเศษ
30/04/2016
อาจารย์ประจำ
21/03/2016
อาจารย์ประจำ
21/03/2016
คณาจารย์พิเศษ
01/03/2016
คณาจารย์พิเศษ
01/03/2016
คณาจารย์พิเศษ
01/03/2016
อาจารย์ประจำ
25/01/2016
คณาจารย์พิเศษ
25/01/2016
คณาจารย์พิเศษ
25/01/2016
อาจารย์ประจำ
25/01/2016
อาจารย์ประจำ
16/12/2015
อาจารย์ประจำ
16/12/2015
คณาจารย์พิเศษ
11/12/2015
อาจารย์ประจำ
30/11/2015
คณาจารย์พิเศษ
23/11/2015
คณาจารย์พิเศษ
23/11/2015
คณาจารย์พิเศษ
23/11/2015
คณาจารย์พิเศษ
23/11/2015
อาจารย์ประจำ
23/11/2015
อาจารย์ประจำ
24/10/2015
คณาจารย์พิเศษ
23/10/2015
คณาจารย์พิเศษ
23/10/2015
อาจารย์ประจำ
23/10/2015
คณาจารย์พิเศษ
07/10/2015
อาจารย์ประจำ
07/10/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
คณาจารย์พิเศษ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
คณาจารย์พิเศษ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
24/09/2015
อาจารย์ประจำ
18/09/2015
คณาจารย์พิเศษ
18/09/2015
อาจารย์ประจำ
18/09/2015
อาจารย์ประจำ
18/09/2015
คณาจารย์พิเศษ
18/09/2015
อาจารย์ประจำ
08/09/2015
คณาจารย์พิเศษ
17/07/2015
อาจารย์ประจำ
17/07/2015
คณาจารย์พิเศษ
17/07/2015
อาจารย์ประจำ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 31/07/2015
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
29/06/2015
คณาจารย์พิเศษ
29/06/2015
อาจารย์ประจำ
28/05/2015
อาจารย์ประจำ
28/05/2015
คณาจารย์พิเศษ
28/04/2015
คณาจารย์พิเศษ
28/04/2015
อาจารย์ประจำ
18/03/2015
คณาจารย์พิเศษ
18/03/2015
อาจารย์ประจำ
19/02/2015
คณาจารย์พิเศษ
19/02/2015
อาจารย์ประจำ
23/01/2015
คณาจารย์พิเศษ
23/01/2015
อาจารย์ประจำ
26/12/2014
คณาจารย์พิเศษ
26/12/2014
อาจารย์ประจำ
26/12/2014
อาจารย์ประจำ
30/11/2014
คณาจารย์พิเศษ
30/11/2014
อาจารย์ประจำ
30/11/2014
อาจารย์ประจำ
30/11/2014
คณาจารย์พิเศษ
20/10/2014
อาจารย์ประจำ
20/10/2014
คณาจารย์พิเศษ
24/09/2014
อาจารย์ประจำ
24/09/2014
คณาจารย์พิเศษ
24/09/2014
คณาจารย์พิเศษ
16/09/2014
อาจารย์ประจำ
16/09/2014
คณาจารย์พิเศษ
16/09/2014
อาจารย์ประจำ
16/09/2014
อาจารย์ประจำ
22/08/2014
คณาจารย์พิเศษ
22/08/2014
อาจารย์ประจำ
13/08/2014
คณาจารย์พิเศษ
13/08/2014
อาจารย์ประจำ
13/08/2014
อาจารย์ประจำ
13/08/2014
คณาจารย์พิเศษ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 31/07/2014
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
20/06/2014
อาจารย์ประจำ
19/06/2014
อาจารย์ประจำ
19/06/2014
คณาจารย์พิเศษ
10/06/2014
อาจารย์ประจำ
10/06/2014
คณาจารย์พิเศษ
10/06/2014
คณาจารย์พิเศษ
10/06/2014
คณาจารย์พิเศษ
10/06/2014
คณาจารย์พิเศษ
10/06/2014
คณาจารย์พิเศษ
24/04/2014
อาจารย์ประจำ
23/04/2014
คณาจารย์พิเศษ
23/04/2014
คณาจารย์พิเศษ
23/04/2014
คณาจารย์พิเศษ
23/04/2014
อาจารย์ประจำ
23/04/2014
อาจารย์ประจำ
20/03/2014
อาจารย์ประจำ
20/03/2014
คณาจารย์พิเศษ
13/02/2014
คณาจารย์พิเศษ
13/02/2014
คณาจารย์พิเศษ
13/02/2014
อาจารย์ประจำ
13/02/2014
อาจารย์ประจำ
22/01/2014
อาจารย์ประจำ
26/12/2013
อาจารย์ประจำ
26/12/2013
คณาจารย์พิเศษ
21/11/2013
คณาจารย์พิเศษ
21/11/2013
คณาจารย์พิเศษ
21/11/2013
อาจารย์ประจำ
21/10/2013
อาจารย์ประจำ
21/10/2013
คณาจารย์พิเศษ
20/09/2013
คณาจารย์พิเศษ
20/09/2013
คณาจารย์พิเศษ
20/09/2013
อาจารย์ประจำ
20/09/2013
อาจารย์ประจำ
30/08/2013
อาจารย์ประจำ
30/08/2013
อาจารย์ประจำ
02/08/2013
อาจารย์ประจำ
02/08/2013
คณาจารย์พิเศษ
02/08/2013
อาจารย์ประจำ
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 16/08/2013
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
21/05/2013
24/04/2013
08/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
20/02/2013
23/01/2013
27/12/2012
23/11/2012
14/11/2012
18/10/2012
20/09/2012
23/08/2012
31/07/2012
05/07/2012
25/05/2012
25/05/2012
25/05/2012
25/05/2012
ประกาศมีผลถึงวันที่ : 31/05/2012
วันที่ในประกาศ/คำสั่ง
เลขที่ประกาศ/คำสั่ง
ประเภท
22/03/2012
16/02/2012
23/12/2011
09/11/2011
20/09/2011
05/09/2011
05/09/2011
28/07/2011
24/06/2011
24/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
© 2016 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร